Οινοποιείο Καλπαΐδη

ο τοποσ μασ

Σε ύψος τριακοσίων είκοσι μέτρων στην πεδινή έκταση των Σερβίων και με σημαντική εγγύτητα με την λίμνη Πολυφύτου, βρίσκεται ο αμπελώνας εκτάσεως σαράντα στρεμμάτων.


Ο προπάππους των αδελφών Καλπαίδου, Στυλιανός Καλπαϊδης, στις αρχές του 20ου αιώνα έχοντας μεγάλη αγάπη για το κρασί και έχοντας στη διάθεση του λίγα στρέμματα αποφάσισε να καλλιεργήσει ρωσικές ποικιλίες σταφυλιών που ευδοκιμούσαν τότε στον κάμπο των Σερβίων, δίπλα από τον ποταμό Αλιάκμονα.

η ιστορια μασ